Minggu atau Ahad?

Minggu atau Ahad? Konon "Minggu" berasal dari nama Santo Dominggus, salah seorang tokoh Nasrani. "Ahad" (pertama) yang serumpun dengan "Wahid" adalah bilangan dalam bahasa Arab. Hari ke-2 adalah Itsnain (Senin atau Isnin dalam ejaan Melayu Malaysia); hari ke-3 Tsulatsa (Selasa); hari ke-4 Arba' (Rabu), dan hari ke-5 Khomis (Kamis). Hari ke-7 Sab'ah (Sabtu/Sabbat). Dan sang … Lanjutkan membaca Minggu atau Ahad?